Poštové Holuby – Labonovci

Ak niečo robíte,musíte očakávať kritiku. Je však lepšie robiť,než kritizovať. Ten kto robí,je v pohybe. Kritik stojí na mieste a zostane tam. Musíte v niečo veriť -v seba,v svoju vlasť, V Boha

Musíte mať odvahu podporiť túto vieru Svojimi peniazmi,životom a trpezlivosťou, aby ste sa dočkali jej naplnenia. Bruce Barton

 16,333 total views,  13 views today